Osnivanje poslovne jedinice u Petrinji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

20.02.2023.

BOLTAR d.o.o. dana 20.02.2023. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom
razdoblju 2014.-2020. te je započeo s provedbom projekta „Osnivanje poslovne jedinice u
Petrinji“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
Operativni program Konkurentnost i kohezija.
Provedbom projektnih aktivnosti ostvariti će se opći i specifični ciljevi poziva.
Opći cilj: Predmetnim ulaganjem poduzeću je cilj povećati konkurentnost na domaćem
tržištu, povećanje prodaje usluga i proizvoda, stvaranje novih radnih mjesta kroz širenje na
novo tržište otvaranjem nove poslovne jedinice.
Specifični cilj: Specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su: 1 novoosnovana
poslovna jedinica u Petrinji, zaposlenje četiri nova djelatnika, rast prihoda od prodaje za
minimalno 21% u godini m+2.

22.12.2023.

Projekt je završio 31.12.2023. Kao posljedica provedbe projekta „Osnivanje poslovne jedinice u Petrinji“ BOLTAR d.o.o. u
gradu Petrinji će poslovati poslovna jedinica poduzeća Boltar sa ponudom hidrauličnih alata
i opreme za prodaju i najam. Kroz otvaranje poslovne jedinice poduzeća Boltar potiče se
gospodarski razvoj i poduzetnička aktivnost u gradu Petrinji, smanjuje se nezaposlenost i
sprječava se iseljavanje stanovništva. Otvaranjem poslovne jedinice poduzeća omogućuje se
održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja
socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Osnivanje poslovne jedinice u Petrinji
Opći cilj: Predmetnim ulaganjem poduzeću je cilj povećati konkurentnost na domaćem
tržištu, povećanje prodaje usluga i proizvoda, stvaranje novih radnih mjesta kroz širenje na
novo tržište otvaranjem nove poslovne jedinice.
Specifični ciljevi: Specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su: 1
novoosnovana poslovna jedinica u Petrinji, zaposlenje četiri nova djelatnika, rast prihoda od
prodaje za minimalno 21% u godini m+2.
Ukupna vrijednost projekta: 193.418,96 EUR
EU sufinanciranje: 134.905,60 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 31.12.2022. – 31.12.2023.
Kontakt osoba: Marko Malbašić

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost poduzeća BOLTAR d.o.o.

Korisne poveznice:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/